นโยบายความเป็นส่วนตัว

Communispace Corporation d/b/a C Space และ Promise Corporation Limited t/a C Space (รวมเรียกว่า “C Space” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นต่อการเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางการตลาดเท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ C Space ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็บไซต์ C Space (“ไซต์”) โดยคุณ และ/หรือ ชุมชนการวิจัยตลาดทางออนไลน์ที่ C Space เป็นผู้จัดขึ้นและเป็นผู้ดำเนินการ (“ชุมชน”)

หัวข้อ:

เราดำเนินการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เป็นประจำ และเราจะแจ้งข้อมูลการอัปเดตใด ๆ ไว้บนเว็บไซต์นี้ หากเราเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการประกาศนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้บนเว็บไซต์นี้ และโดยช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม นโยบายนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ มกราคม, ๑๒๐๒๐

เราคือใคร

Promise Corporation Limited t/a C Space เป็นสำนักงานสาขาของ Communispace Corporation d/b/a C Space ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเต็มจำนวน Promise Corporation Limited และ Communispace Corporation จะได้รับการกล่าวถึงโดยรวมภายใต้ชื่อ “C Space” ในนโยบายนี้ C Space คือผู้ให้บริการชั้นนำในด้านบริการวิจัยทางการตลาด บริการของเราจะรวมถึงการดำเนินโครงการวิจัยทางการตลาดออนไลน์ (“ชุมชน”) ในนามของลูกค้าของเรา (“ผู้สนับสนุน”) รวมถึงการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางการตลาดที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้ผ่านไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากไซต์ของเราและผ่านทางชุมชนมักจะจัดอยู่ในสองหมวดหมู่ดังต่อไปนี้: ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้เราทราบข้อมูลเฉพาะว่าคุณคือใคร ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ระบุความเป็นเฉพาะบุคคลในตัวมันเอง หากเรารวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่รวมกันแล้วจะได้รับการจัดการในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่ยังคงมีการรวมกันของข้อมูลดังกล่าว.

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณผ่านไซต์ของเรา โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณและข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และที่อยู่บริษัทของคุณ หากคุณเข้าร่วมในชุมชนของเรา เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เช่น วันเกิด ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ตัวตนผู้ใช้บริการออนไลน์ (เช่น บัญชีสื่อสังคม) สถานะการสมรส และรายละเอียดครอบครัว เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในจำนวนที่จำกัดด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ผ่านชุมชนบางกลุ่ม

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ (เช่น ที่อยู่ IP ลักษณะเบราว์เซอร์ ลักษณะอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าภาษา URL ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ และวันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์)

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดและอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครใจที่จะมอบข้อมูลนี้บนไซต์ของเราและผ่านชุมชนของเรา เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เราอาจถามคุณว่าคุณต้องการรับข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารจากเราเพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ เช่น จดหมายข่าว อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารนี้ หากคุณต้องการ หากคุณได้เลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวแล้ว คุณสามารถขอให้เราหยุดการติดต่อสื่อสารโดยการคลิกลิงก์การปฏิเสธเข้าร่วมในอีเมลจากเรา หรือโดยการส่งคำร้องขอทางอีเมลไปที่ [email protected]. C Space อาจจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายที่น่าเชื่อซึ่งเคยได้รับข้อมูลมาก่อนหน้า รวมถึงการอนุญาตและความยินยอมที่เหมาะสมจากคุณ

นอกจากนี้ ไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ และ/หรือ รหัสผ่าน ความชอบและกิจกรรมของคุณในระหว่างและหลังจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยทั่วไปคุณสามารถปฏิเสธคุกกี้หรือเลือกรับเฉพาะคุกกี้บางประเภทโดยการปรับการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณปิดคุกกี้ อาจมีบางคุณลักษณะหรือฟังก์ชันของไซต์และชุมชนของเราที่จะไม่พร้อมให้คุณใช้งานและบางหน้าเว็บอาจไม่แสดงผลอย่างเหมาะสม

เราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ภายในไซต์ของเราและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา:
1. คุกกี้ที่จำเป็นต้องมี – คุกกี้ที่ “จำเป็นต้องมี” จะต้องใช้สำหรับการปฏิบัติการของไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะช่วยคุณในการเข้าถึงและนำทางไปที่ชุมชนและให้คุณได้ใช้คุณลักษณะที่จำเป็นและพื้นที่ที่ปลอดภัย หากปราศจากคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถมอบการบริการที่คุณได้ร้องขอ โปรดทราบว่าเราไม่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือเพื่อการจดจำว่าคุณได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้

2. คุกกี้การวิเคราะห์ – คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราติดตามและวิเคราะห์การเยี่ยมชมหน้าเว็บและแหล่งที่มาของปริมาณการใช้งาน เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของไซต์ของเราโดยการใช้บริการของ Google Analytics ซึ่งช่วยเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรา เช่น ผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมไซต์มาก่อนแล้วหรือไม่และหน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชม ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยไม่ระบุบุคคล เราจะไม่สามารถระบุได้ว่าคุณคือใครและเราไม่นำข้อมูลการวิเคราะห์ที่เราเก็บรวบรวมได้จากคุกกี้เหล่านี้ไปรวมกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง

3. คุกกี้ที่กำหนด – คุกกี้เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อบันทึกการกำหนดค่าส่วนบุคคล เพื่อให้เราสามารถจดจำการตั้งค่าของคุณและแสดงผลตามที่คุณได้กำหนดค่าส่วนตัวไว้ในการเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้ประเภทเหล่านี้กำหนดให้คุณต้อง “ยินยอมเข้าร่วม” เพื่อบันทึกการกำหนดค่าของคุณ

4. คุกกี้ของเซสชั่น – คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นของไซต์ ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์.

5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม – คุกกี้เหล่านี้อาจมีการกำหนดค่าไว้บนไซต์ของเราโดยบริษัทอื่นหรือ “บุคคลที่สาม” บริษัทเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำให้สามารถแสดงโฆษณาที่สัมพันธ์กับความสนใจของคุณบนไซต์อื่นหรือคุกกี้เหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อการอนุญาตให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรืออุปกรณ์ที่เรานำเสนอบนไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านไซต์ของเรา: ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านไซต์ของ C Space จะถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลการอัปเดตให้คุณทางอีเมล รวมถึงการสื่อสารด้านการตลาดจากเราเกี่ยวกับบริการของเรา เช่น จดหมายข่าว หรืออีเมล นอกจากนี้ข้อมูลของคุณยังอาจถูกใช้เพื่อช่วยเราติดตามวิธีที่คุณใช้งานไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้เราอาจนำข้อมูลที่คุณมอบให้ไปรวมกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมแยกต่างหาก รวมถึงข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับองค์กรอื่นๆ (โดยมีความยินยอมให้แบ่งปันได้) ตลอดจนข้อมูลสาธารณะ รายละเอียดทั้งหมดของข้อมูลนี้จะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของคุณและวิธีที่เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านชุมชนของเรา: ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านชุมชน C Space จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยทางการตลาด เช่น:
a. เพื่อพิจารณาว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับ “ชุมชน” หรือไม่
b. เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการบริการของ C Space และ/หรือ การมีส่วนร่วมของคุณในชุมชน
c. เพื่อการวิจัยตลาดที่ดำเนินการในนามของลูกค้าของ C Space
d. เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ/หรือ ปรับปรุงเว็บไซต์ การบริการ และ/หรือ เครื่องมือวิจัยตลาดของ C Space

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง (อย่างไรก็ตาม หากคุณได้มอบข้อมูลของคุณให้ C Space ด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)

ในบางสถานการณ์ ข้อมูลที่คุณให้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เชื้อชาติ รายได้ การศึกษา เป็นต้น) C Space จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยทางการตลาดของ C Space และผู้สนับสนุนเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนี้จะช่วยให้ C Space และผู้สนับสนุนสามารถสร้างชุมชนที่มีความสมดุล ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มประชากรผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มได้ ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกรวบรวมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของการแบ่งแยก คุณมีสิทธิเสมอที่จะไม่ตอบคำถามใดๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

เราจะใช้มาตรการป้องกันเชิงเทคโนโลยีและกายภาพที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา จากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณส่งให้กับเรา ทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องเมื่อมีการโอนย้ายออกไปนอก EEA ทาง C Space มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทซึ่งทำขึ้นระหว่างบริษัทในเครือต่าง ๆ ของเรา ที่อาจจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของ C Space หากคุณต้องการสำเนาข้อตกลงเหล่านี้ กรุณาส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected].

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลที่ลบข้อมูลระบุตัวตนแล้วเอาไว้ต่อไป เช่น ข้อมูลการเข้ามาที่ไซต์โดยไม่รวมข้อมูลระบุตัวตน เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริการของเรา

การเข้าถึงไฮเปอร์ลิงก์และเว็บไซต์อื่น ๆ

ไซต์ และ/หรือ ชุมชนของเราอาจมีส่วนติดต่อกับไซต์และการบริการของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น Facebook® หรือแอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ) หรือมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ปฏิบัติการโดยผู้อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับเฉพาะไซต์และชุมชนของ C Space เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับไซต์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจแตกต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่ถูกลิงก์หรือการบริการแบบเบ็ดเสร็จเสมอ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บนไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ผ่านทางการบริการดังกล่าว C Space ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่คุณส่งให้กับบุคคลที่สาม

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการล็อกอินเข้าสู่ชุมชนของเราในปัจจุบัน เราอาจนำเสนอบริการลงชื่อเข้าใช้ที่อนุญาตให้คุณลงชื่อเข้าสู่ชุมชนโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับการล็อกอินจากบัญชี Facebook® ของคุณในบางชุมชนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นการอนุญาตให้คุณได้ใช้งานโปรไฟล์ Facebook® ที่มีของคุณร่วมกับบัญชี C Space โดยการลิงก์บัญชีเหล่านี้ C Space จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของโปรไฟล์ที่มีอยู่ใน Facebook® อย่างเช่น ชื่อเต็ม อีเมล ที่อยู่ เพศ รูปโปรไฟล์ของคุณ ตลอดจนข้อมูลของโปรไฟล์ที่เป็นสาธารณะอื่นๆ ไม่มีการแบ่งปันเนื้อหาของชุมชนบน Facebook®โดยปราศจากการอนุญาตโดยชัดแจ้งของคุณ คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชี Facebook® ร่วมกับบัญชีชุมชนได้ตลอดเวลาโดยการคลิก “ยกเลิกลิงก์” บนหน้าโปรไฟล์สมาชิกของคุณ

การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ C Space

ในบางชุมชน สมาชิกอาจมีตัวเลือกในการเข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ C Space การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปตามความสมัครใจและเป็นตัวเลือก สมาชิกที่เลือกใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องให้ข้อมูลการล็อกอินและรหัสผ่านของชุมชนเพื่อเข้าถึงและทำกิจกรรมของชุมชนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้เสร็จสมบูรณ์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจขอการอนุญาตจากคุณในการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และ/หรือ อาจร้องขอการเข้าถึงมัลติมีเดียที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ได้แก่ รูปภาพ หรือวิดีโอ) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน หากคุณไม่ประสงค์จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โปรดตอบสนองเช่นนั้น เมื่อมีหน้าต่างพร้อมท์ปรากฏบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ มัลติมีเดียจะถูกเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเลือกการส่งผ่านแอปพลิเคชันแบบมีการยืนยันเท่านั้น (นั่นคือ เมื่อคุณเลือกรูปหรือวิดิโอเพื่อส่งให้กิจกรรมของชุมชน) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้อนุญาตของคุณตามข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งและการแบ่งปันมัลติมีเดีย ผ่านการตั้งค่าคุณลักษณะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่จะถูกใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายนี้และนโยบายและข้อตกลงต่างๆ ที่บังคับใช้ในชุมชนของคุณ

การใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจไม่พร้อมงานในชุมชนทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้การสนับสนุน

ข้อมูลพิเศษสำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย (CCPA), รัฐแคลิฟอร์เนียจะมีสิทธิบางอย่างเหนือข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา, ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่าง. ในการใช้สิทธิใดๆเหล่านี้โปรดไปที่หน้า Landing Page ของผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียของเราที่นี่หรือส่งเม [email protected].

ในการที่จะช่วยให้คุณใช้สิทธิของคุณเราต้องการสิ่งที่ CCPA เรียกว่า “คำขอของผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้” เมื่อติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิของคุณเราจำเป็นต้องมั่นใจในเหตุผลที่คุณไม่ได้ถูกแอบอ้างและเพื่อติดต่อเราผ่านทางที่อยู่ e-mail ที่คุณเคยใช้ในการลงทะเบียนไปยังชุมชนหรือเหตุการณ์ที่ทำงานโดย C Space เป็นที่นิยม ในกรณีนี้ไม่สามารถทำได้เราจะใช้วิธีอื่นในการตรวจสอบตัวตนของคุณ คุณสามารถทำได้ถึงสองคำขอประเภทใดชนิดหนึ่งภายในระยะเวลา12เดือน เรากำหนดให้คุณให้รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาเพื่อให้เราสามารถช่วยเหลือคุณในทางที่เหมาะสมที่สุด โปรดให้เวลาถึง๔๕วันสำหรับการตอบสนอง

สิทธิของคุณเกี่ยวข้องกับการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วง12เดือนที่ผ่านมา เมื่อได้รับคำขอของผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้จากคุณคุณมีสิทธิที่จะร้องขอไปยัง:

• ดูหมวดหมู่และชิ้นส่วนของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่ C Space ถืออยู่กับคุณ
• การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นกับคุณโดย C Space
• ได้รับการแบ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทของแหล่งที่มาที่ข้อมูลจะถูกรวบรวมวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (s) สำหรับการประมวลผลข้อมูลประเภทของบุคคลที่สามที่ C Space แบ่งปันข้อมูลนี้และข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ
• ดูรายการรายชื่อของประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมขายและเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ
• เลือกออกจาก ‘ การขาย ‘ ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (‘ การขาย ‘ ที่กำหนดไว้ใน CCPA รวมถึงการโอนไปยังพันธมิตรของเราเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติทางธุรกิจปกติ– C Space จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับนักการตลาด) และสามารถบังคับใช้สิทธิ์นี้โดยการส่งคำขอที่หน้า Landing Page ของชาวแคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

มูลฐานทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในยุโรป
เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณผ่านทางไซต์ของเรา มูลฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งหมายถึงการที่เรามอบข้อมูลให้คุณเพื่อทำการตลาดสำหรับเทคโนโลยีและบริการของเรา

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านชุมชนของเรา
มูลฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามการปฏิบัติตามสัญญาของเราที่มีกับคุณในการเข้าร่วมในชุมชนของเรา หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณผ่านชุมชนของเรา และมีการประมวลผลในลักษณะที่ไม่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ มูลฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปตามความยินยอมของคุณ

การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอก EEA
หากคุณอยู่ใน EEA ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Promise ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ C Space ในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าเราอาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังภูมิภาคอื่น ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในบริการของเรา

C Space ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา และโครงการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา C Space ได้ให้การรับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ว่าจะปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตัวเลือก ความรับผิดชอบสำหรับการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้อื่น ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูลและการจำกัดวัตถุประสงค์ การเข้าถึง และการขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้ และความรับผิด หากมีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักการของการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ให้ยึดตามหลักการการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว C Space ใช้มาตรการที่สมควรและเหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและดูการรับรองของเรา โปรดไปที่ privacyshield.gov.

การระงับข้อพิพาท

C Space มีกลไกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว C Space ดำเนินการประเมินตนเองประจำปีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าการรับรองและการยืนยันที่ C Space ได้ให้ไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นจริง และได้นำวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ C Space มาใช้ตามที่ได้ให้การรับรองไว้ และตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

คุณอาจส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย C Space ได้ C Space จะดำเนินการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ถูกกล่าวหา คุณสามารถติดต่อ C Space ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่าง สำหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ C Space

C Space มุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว บุคคลผู้มีถิ่นพำนักในสหภาพยุโรปหรือสวิสเซอร์แลนด์ที่มีข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราควรติดต่อ C Space ที่ [email protected] เป็นลำดับแรก

นอกจากนี้ C Space ยังมุ่งมั่นที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับการแก้ไขไปยัง JAMS ผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาททางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ของ JAMS คุณจะได้รับบริการของ JAMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และ/หรือ การส่งข้อร้องเรียน โปรดไปที่ jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. C Space อยู่ภายใต้อำนาจแห่งการตรวจสอบและการบังคับใช้ของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งชาติ (Federal Trade Commission) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามหลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการดำเนินการผ่านช่องทางเหล่านี้ คุณอาจเลือกใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันได้ต่อคณะกรรมการกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โดยจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

C Space จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของบริษัท เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เรา C Space กำหนดให้บริษัทเหล่านี้ต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้:

a. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดและเฉพาะเจาะจงซึ่งสอดคล้องกับความยินยอมของคุณเท่านั้น
b. ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
c. แจ้งต่อ C Space และระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (หรือใช้ขั้นตอนการเยียวยาอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลและเหมาะสม) หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่มีในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้หลักการของกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เราไม่แบ่งปันข้อมูลที่คุณมอบ ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นว่าคุณได้ยอมรับโดยมีการยืนยันให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

หากคุณมีส่วนร่วมในชุมชน C Space เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้สนับสนุนที่เราดำเนินการวิจัยทางการตลาดให้ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้การสนับสนุนชุมชนเท่านั้น ในรูปแบบของการสรุปและไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี C Space อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้การสนับสนุนชุมชน หรือผู้สนับสนุนอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในชุมชน ในสถานการณ์เหล่านี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการจัดการโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน โดยจะมีสำเนาของนโยบายดังกล่าวแสดงอยู่ในชุมชนของคุณ แต่การใช้งานข้อมูลของคุณโดยผู้สนับสนุนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากเนื้อหาที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เรายังอาจจะใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อบังคับใช้ และ/หรือ สืบสวนการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานสำหรับไซต์ของเรา ข้อตกลงของสมาชิกชุมชน และ/หรือ นโยบายนี้ ถึงแม้ว่ากรณีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เรายังอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อรัฐบาล ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลภายใต้คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ และ/หรือ สถานที่มีการจัดเก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่สามารถปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากเป็นไปตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอย่างไร

ไซต์ของ C Space ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เด็กเข้าใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็ก หากทราบดีอยู่แล้ว ในกรณีที่เราพบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนไซต์จากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณเชื่อว่าเราอาจจะมีข้อมูลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected]

อย่างไรก็ตาม เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปีจากผู้ปกครองผ่านชุมชนบางส่วนของเรา เราขอให้ผู้ใช้ไม่มอบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กให้เรา หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของเด็ก หากมีความเหมาะสม เราจะขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนเสมอเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในปกครองของพวกเขา ในกรณีที่เราพบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้ตรวจสอบความยินยอมของผู้ปกครองก่อน เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทางเลือกและสิทธิ์ของคุณ

คุณมีทางเลือกจำนวนมากเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่คุณมอบให้: สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอย่าส่งข้อมูลให้แก่เรา หากคุณได้ส่งข้อมูลนี้ให้แก่เราแล้วและต้องการตรวจดู แก้ไข หรือลบออกจากบันทึกข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกในชุมชนของคุณ หรือ [email protected]

คุกกี้:
หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ได้ ดูวิธีการตั้งค่าได้ที่นี่: aboutcookies.org โปรดทราบว่าหากคุณปิดคุกกี้ อาจมีบางคุณลักษณะหรือฟังก์ชันของไซต์บางส่วนที่จะไม่พร้อมให้คุณใช้งาน และบางหน้าเว็บอาจไม่แสดงผลอย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่แบ่งปันกับบุคคลที่สาม: คุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม หรือให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีสาระสำคัญแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในครั้งแรก หรือที่คุณให้อนุญาตไว้ในเวลาต่อมาหรือไม่ C Space ได้รับความยินยอมเข้าร่วมสำหรับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบางอย่างในขอบเขตที่หลักการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อกับ C Space ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีสาระสำคัญเหมือนกับที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่ C Space เสนอตัวเลือกที่เหมาะสมให้คุณ

สิทธิ์สำหรับผู้มีถิ่นพำนักใน EEA

นอกจากนี้ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักใน EEA คุณจะมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
• ตรวจสอบว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
• เพิกถอนความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่มีบทลงโทษ
• เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขอให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
• ขอรับสำเนาการโอนย้ายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนที่สามารถโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้ เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมที่คุณให้ไว้
• หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป หรือหากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อรอการสืบสวน และ/หรือ ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของคุณ
• ร้องขอให้ทำการลบหรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น หาก C Space ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานความยินยอมของคุณ และไม่มีมูลฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ในการใช้งานดังกล่าว คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เมื่อคุณเพิกถอนความยินยอม

หากคุณประสงค์จะใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้ หรือหากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราได้ที่ [email protected].

หากคุณไม่พึงพอใจในการตอบกลับของเรา หรือเชื่อว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจสอบข้อมูล (Information Commissioner) ได้ที่ ico.org.uk

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] หรือใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้:
สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในยุโรป:Promise Corporation Limited T/A C Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
Bankside 3 90-100 Southwark Street
London, SE1 0SW
United Kingdomสำหรับสถานที่อื่น ๆ ทั้งหมด:Communispace Corporation d/b/a Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
225 Franklin Street, 10th Floor
Boston, Massachusetts 02210
USAEffective Date: May 12, 2022