Zasady prywatności

Firma Communispace Corporation d/b/a C Space oraz Promise Corporation Limited t/a C Space (zbiorczo „C Space” lub „my”) przestrzegają prywatności swoich użytkowników i będą używać ich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku. Niniejsze Zasady prywatności objaśniają, w jaki sposób C Space obchodzi się z danymi osobowymi użytkowników zgromadzonymi podczas używania przez nich strony internetowej C Space („Strona internetowa”) i/lub dzięki społecznościom internetowych badań rynku przechowywanym na serwerze i prowadzonych przez C Space („Społeczność”).

Zagadnienia:

Stale weryfikujemy nasze Zasady prywatności i będziemy zamieszczać wszelkie aktualizacje na tej Stronie internetowej. Jeżeli wprowadzimy w niniejszych Zasadach istotne zmiany, powiadomimy użytkowników o tych zmianach, zamieszczając zmodyfikowane Zasady na tej Stronie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, z wykorzystaniem innych metod. Niniejsze Zasady zostały ostatnio zaktualizowane 1 styczeń, 2020.

Kim jesteśmy

Promise Corporation Limited t/a C Space jest spółką zależną w całości należącą do Communispace Corporation d/b/a C Space. W niniejszych Zasadach Promise Corporation Limited i Communispace Corporation są zbiorczo nazywane „C Space”. C Space jest wiodącym dostawcą usług z zakresu badań rynkowych. Nasze usługi obejmują przeprowadzanie internetowych badań rynku („Społeczności”) w imieniu naszych klientów (dalej zwanych „Sponsorami”) oraz udostępnianie poprzez naszą Stronę internetową analiz i informacji na temat badań rynkowych do pobrania przez użytkowników.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Informacje gromadzone przez nas na naszej stronie internetowej oraz dzięki społecznościom dzielą się generalnie na dwie kategorie: Dane osobowe i dane nieumożliwiające identyfikacji osoby. Dane osobowe to szczegółowe informacje na temat tego, kim jest nasz użytkownik. Dane nieumożliwiające identyfikacji osoby to informacje, które nie pozwalają na identyfikację danej osoby. W przypadku łączenia danych nieumożliwiających identyfikacji osoby z danymi osobowymi, informacje połączone traktowane będą jako dane osobowe tak długo, jak będą połączone.

Poprzez naszą Stronę internetową przeważnie gromadzimy dane osobowe naszych użytkowników związane z ich tożsamością oraz ich dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko i adres firmy. Jeżeli użytkownik bierze udział w aktywności jednej z naszych Społeczności, możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe, takie jak data urodzenia, adres zamieszkania, dane tożsamości internetowej (np. konta na portalach społecznościowych), dane dotyczące stanu cywilnego lub rodziny. Poprzez niektóre Społeczności możemy gromadzić również pewną ilość Danych wrażliwych, takich jak informacje dotyczące stanu zdrowia.

Inne dane również mogą być automatycznie gromadzone poprzez Stronę internetową (np. adresy IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o urządzeniu, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL, dane o czynnościach wykonywanych na naszej stronie oraz daty i czas odwiedzin strony).
 

Kiedy i w jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Przeważnie gromadzimy dane osobowe użytkowników wtedy, gdy dobrowolnie podają je na naszej Stronie internetowej lub poprzez nasze Społeczności. Podczas udostępniania danych osobowych pytamy użytkownika o wyrażenie zgody na otrzymywanie w przyszłości informacji marketingowych i korespondencji od nas, takich jak biuletyny, wiadomości e-mail lub innych informacji. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji lub odmówić wyrażenia tej zgody. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od nas korespondencji, użytkownik może poprosić nas o zaprzestanie jej przesyłania, klikając w link rezygnacji znajdujący się w każdej przesyłanej przez nas wiadomości e-mail lub też przesyłając nam mailowo żądanie na adres [email protected]. C Space może także otrzymywać dane osobowe od zaufanych dostawców, którzy wcześniej otrzymali takie dane osobowe oraz zgodę na ich udostępnianie od użytkowników.

Ponadto, nasza Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka) do gromadzenia danych nieumożliwiających identyfikacji osoby. Plik cookie to niewielka ilość danych przesyłana do przeglądarki użytkownika z serwera internetowego i przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika. Generalnie, wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji, takich jak adres e-mail, nazwa użytkownika i/lub hasło, o preferencjach użytkownika oraz aktywności podczas jego wizyty na stronie internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, lecz zwykle można odrzucić pliki cookies lub wybrać tylko określone pliki cookies, edytując swoje preferencje w ustawieniach przeglądarki. W przypadku jednak wyłączenia plików cookies, niektóre funkcjonalności i funkcje naszej strony internetowej oraz społeczności mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo.

W naszej Witrynie i naszych aplikacjach mobilnych możemy korzystać z następujących rodzajów plików Cookie:

1. Niezbędne pliki cookie – Niezbędne pliki Cookie są wymagane do działania Witryny. Te pliki Cookie umożliwiają użytkownikom dostęp do Społeczności i poruszenie się po niej, a także pozwalają na korzystanie z podstawowych funkcji i zabezpieczonych obszarów. Bez tych plików Cookie żądane usługi nie mogą być dostarczone. Należy pamiętać, że nie wykorzystujemy informacji pozyskanych za pośrednictwem tych plików Cookie w celach marketingowych ani w celu zapamiętania odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych.

2. Analityczne pliki Cookie – Te pliki Cookie pozwalają nam monitorować i analizować odwiedzane strony i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i udoskonalać działanie naszej Witryny za pomocą usług dostarczanych przez Google Analytics. Pliki pozwalają nam pozyskiwać dane statystyczne na temat odwiedzających naszą Witrynę, np. czy dany użytkownik odwiedzał naszą Witrynę wcześniej i jakie strony przeglądał. Takie informacje są gromadzone w sposób anonimowy; nie pozwalają nam określić tożsamości odwiedzających, a my nie łączymy ich z żadnymi danymi analitycznymi, które pozyskujemy za pośrednictwem tych plików Cookie, z danymi pozwalającymi ustalić tożsamość użytkownika.

3. Pliki Cookie dotyczące preferencji – Te pliki Cookie mogą być wykorzystywane do zapisywania osobistych preferencji użytkownika, aby system zapamiętał jego ustawienia i podczas następnej wizyty wyświetlał spersonalizowane informacje. Zasadniczo tego rodzaju pliki Cookie wymagają od użytkownika zgody na zapisanie jego preferencji.

4. Pliki Cookie dotyczące sesji – Te pliki Cookie przechowują tymczasowe informacje pozwalające na działanie funkcji Witryny. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

5. Zewnętrzne pliki Cookie – Te pliki Cookie mogą być umieszczane w naszej Witrynie przez inne firmy lub strony trzecie. Takie firmy mogą pozyskiwać dane umożliwiające im wyświetlanie reklam na innych stronach, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika. Takie pliki Cookie mogą również umożliwiać działanie aplikacji lub urządzeń stron trzecich, które oferujemy w naszej Witrynie. Więcej informacji na temat tych plików Cookie można znaleźć na stronach odnośnych stron trzecich.

Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Informacje zgromadzone przez naszą Stronę internetową: : Dane osobowe udostępniane przez użytkowników przez Stronę internetową C Space są wykorzystywane przez nas w celu wysyłania użytkownikom wiadomości e-mail z aktualnościami i komunikatami marketingowymi o naszych usługach, takich jak biuletyny i e-maile. Informacje użytkownika mogą także pomagać nam śledzić sposób korzystania przez niego z naszej Strony internetowej i naszych produktów. Możemy również łączyć dostarczane nam informacje z informacjami, które gromadzimy oddzielnie, w tym informacjami udostępnionymi przez użytkownika innym firmom (ze zgodą na ich udostępnianie), jak również z ogólnie dostępnymi informacjami. Wszystkie te informacje pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników oraz ulepszać nasze produkty i usługi

Informacje zgromadzone poprzez nasze Społeczności: : Dane osobowe udostępniane przez użytkowników poprzez Społeczności C Space są wykorzystywane w celach związanych z badaniami rynku, na przykład:
a. w celu określenia, czy spełniasz kryteria udziału w „Społeczności”;
b. w celu przesłania mu informacji dotyczących usług C Space i/lub jego udziału w Społeczności;
c. w celach badania rynku przeprowadzanego w imieniu klienta C Space;
d. w celu przeprowadzenia analizy, oceny i/lub udoskonalenia strony internetowej, usług i/lub narzędzi badania rynku C Space.

Nie będziemy wykorzystywać Danych osobowych otrzymanych od użytkowników poprzez Społeczności do celów związanych z marketingiem bezpośrednim (jednak jeśli użytkownik dostarczył C Space informacje o sobie w inny sposób, np. przez naszą stronę internetową, możemy wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z użytkownikiem w sposób określony powyżej).

W niektórych okolicznościach, informacje dostarczone przez użytkownika mogą obejmować Wrażliwe dane osobowe (pochodzenie etniczne, dochód, wykształcenie, itp.). C Space gromadzi takie Wrażliwe dane wyłącznie do zrealizowania celów badania rynkowego C Space i Sponsora. W szczególności, gromadzenie tych Wrażliwych danych umożliwia C Space i Sponsorowi stworzenie zrównoważonej społeczności odzwierciedlającej określoną populację konsumentów lub jej segment. Informacje te nie są gromadzone w celach dyskryminacji. Użytkownik zawsze zachowa prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania, które są dla niego niewygodne.

Jak chronimy informacje naszych użytkowników

Podejmujemy adekwatne i odpowiednie kroki technologiczne i fizyczne w celu ochrony Danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie są obecne podczas przetwarzania i jakie wynikają z charakteru Danych osobowych. Przestrzegamy powszechnie akceptowanych standardów branżowych, aby chronić dostarczane informacje, zarówno podczas transmisji, a po ich otrzymaniu. W celu zapewnienia ochrony danych użytkowników kiedy są one przesyłane poza EOG, C Space korzysta z umów z naszymi spółkami stowarzyszonymi, które mogą przetwarzać informacje dotyczące użytkowników w imieniu C Space. Aby zapoznać się z treścią tych umów, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres [email protected].

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Przeważnie przechowujemy informacje dotyczące użytkowników tak długo, jak pozostają niezbędne w celu realizacji naszych uzasadnionych celów biznesowych oraz zachowania zgodności z przepisami prawa. Mimo to, możemy przechowywać anonimowe lub zanonimizowane informacje niepozwalające na identyfikację, na przykład dotyczące odwiedzin na naszej Stronie internetowej, przez dłuższy czas, w celu poprawy naszych usług.

Używanie hiperłączy i inne strony internetowe

Nasza strona internetowa i/lub Społeczności mogą współpracować ze stronami internetowymi innych firm i usługami (na przykład, Facebook® i inne aplikacje lub usługi zewnętrzne) lub zawierać łącza do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Niniejsze Zasady prywatności mają zastosowanie wyłącznie do Strony internetowej oraz Społeczności C Space. Zasady prywatności odnośnie do tych stron internetowych i usług osób trzecich mogą różnić się od naszych zasad prywatności. Zawsze należy zapoznać się z treścią zasad prywatności strony lub zintegrowanej usługi, do której prowadzi link, przed ujawnieniem jakichkolwiek swoich danych osobowych na tej stronie i/lub poprzez tę usługę. C Space nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane innym firmom przez swoich użytkowników.

Obecnie, w celu ułatwienia zalogowania do naszych społeczności, możemy zaoferować w niektórych społecznościach, wedle decyzji sponsora, usługę zapisywania się, która umożliwia użytkownikom zapisywanie się do społeczności przy użyciu danych logowania do konta Facebook® użytkownika. Umożliwia to powiązanie istniejącego profilu Facebook® z kontem użytkownika w C Space. Dzięki połączeniu tych kont, C Space uzyska dostęp do określonych informacji profilowych zawartych na profilu Facebook® użytkownika, takich jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, ustawienia regionalne, płeć, zdjęcie profilowe, jak również innych publicznie dostępnych informacji profilowych. Na portalu Facebook® nie zostaną udostępnione żadne treści społeczności bez zgody użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odłączyć swoje konto Facebook® od konta swojej społeczności, klikając w link „Odłącz” na stronie swojego profilu członka.

Korzystanie z aplikacji mobilnych C Space

W niektórych społecznościach, członkowie mogą uczestniczyć w aktywnościach swojej społeczności na swoim urządzeniu mobilnym, korzystając z aplikacji mobilnej C Space. Korzystanie z aplikacji mobilnej jest dobrowolne i opcjonalne. Członkowie, którzy zdecydują się na korzystanie z aplikacji mobilnej, muszą podać swój login i hasło, aby uzyskać dostęp i brać udział w aktywnościach swojej społeczności. Aplikacja mobilna może zażądać zgody na pozyskiwanie danych lokalizacyjnych i/lub może zażądać dostępu do biblioteki multimediów przechowywanych na urządzeniu mobilnym użytkownika (tj. zdjęć lub filmów). Dane lokalizacji nie są wymagane do udziału w aktywnościach społeczności; jeśli użytkownik nie chce przesyłać danych swojej lokalizacji, powinien zaznaczyć odpowiednią odpowiedź wyświetlaną na jego urządzeniu mobilnym. Pliki multimedialne będą pozyskiwane z urządzenia mobilnego użytkownika tylko, jeśli wyrazi on zgodę na ich przesłanie za pośrednictwem aplikacji (tj. wybierze zdjęcie lub film do przesłania do aktywności społeczności). Użytkownik może zmienić zakres swoich zgód dotyczących danych lokalizacji i udostępniania multimediów, zmieniając ustawienia w swoim urządzeniu mobilnym. Wszelkie informacje i treści pozyskiwane za pośrednictwem urządzenia mobilnego będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz politykami i umowami mającymi zastosowanie do społeczności użytkownika.

Wykorzystywanie aplikacji mobilnej może być niedostępne w niektórych społecznościach, w zależności do decyzji sponsora.

Szczegółowe informacje dotyczące mieszkańców stanu Kalifornia

Na mocy ustawy California Consumer Privacy Act (CCPA), mieszkańcom Kalifornii przysługują pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są wyszczególnione poniżej. Aby skorzystać z tych praw, zapraszamy na naszą stronę dla mieszkańców Kalifornii dostępną tutaj lub prosimy o e-mail na adres [email protected].

Aby ułatwić skorzystanie z przysługujących praw, wymagamy złożenia wniosku, który ustawa CCPA określa mianem „weryfikowalnego wniosku konsumenta”. Kontaktując się z nami w sprawie swoich praw, musimy mieć uzasadnioną pewność, że nikt nie podszywa się pod inną osobę, a zatem prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail, który był używany wcześniej do rejestracji w społeczności lub wydarzenia prowadzonego przez C Space. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, wykorzystamy alternatywne metody weryfikacji tożsamości osoby, która kontaktuje się z nami. W ciągu 12 miesięcy można złożyć maksymalnie dwa wnioski jednego typu. Wymagamy podania jasnych informacji na temat tego, z czym użytkownik się do nas zwraca, abyśmy mogli mu pomóc w najbardziej odpowiedni sposób. Udzielenie odpowiedzi może nam zająć do 45 dni.

Prawa użytkownika dotyczą gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Po otrzymaniu od użytkownika weryfikowalnego wniosku konsumenta, ma on prawo do:

• Zapoznania się z kategoriami i konkretnymi elementami danych osobowych, które są w posiadaniu C Space.
• Usunięcia danych osobowych przechowywanych przez C Space.
• Otrzymania podsumowania zebranych informacji, kategorii źródeł, z których informacje są pozyskiwane, celów biznesowych przetwarzania informacji, kategorii stron trzecich, którym C Space udostępnia te informacje oraz konkretnych danych osobowych zebranych na temat użytkownika.
• Sprawdzenia szczegółowej listy kategorii danych osobowych użytkownika, które zostały zebrane, sprzedane i ujawnione.
• Odmowy zgody na „sprzedaż” swoich danych osobowych („sprzedaż” w myśl ustawy CCPA obejmuje przekazywanie danych osobowych naszym partnerom w ramach normalnych praktyk biznesowych – C Space nigdy nie sprzedaje danych osobowych firmom marketingowym i może skorzystać z tego prawa, składając wniosek na naszej
stronie dla mieszkańców Kalifornii.

Dane pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Podstawy prawne do wykorzystywania danych osobowych z Europy
Gdy gromadzimy informacje dotyczące użytkowników poprzez naszą Stronę internetową, podstawę prawną do ich przetwarzania stanowią nasze uzasadnione interesy, tj. przekazywanie użytkownikom informacji marketingowych dotyczących naszych technologii i usług.

Gdy gromadzimy informacje dotyczące użytkowników poprzez nasze Społeczności, podstawę prawną do ich przetwarzania stanowi realizacja postanowień naszej umowy z użytkownikami będącymi członkami naszych Społeczności. W przypadku, gdy gromadzimy informacje dotyczące użytkownika poprzez nasze Społeczności i przetwarzamy je w celach niezwiązanych z realizacją postanowień umowy z użytkownikiem, podstawą prawną takiego przetwarzania Danych osobowych użytkownika będzie zgoda tego użytkownika.

Przechowywanie i przetwarzanie Danych osobowych poza EOG
Jeżeli użytkownik mieszka w EOG, jego Dane osobowe są przetwarzane przez spółkę stowarzyszoną Space C, Promise. Zaznaczamy, że w ramach świadczenia przez nas usług, możemy przesyłać dane osobowe użytkowników do innych regionów, w tym do Stanów Zjednoczonych.

C Space działa w sposób zgodny z programem Tarcza prywatności UE-USA i Tarcza prywatności Szwajcaria-USA Departamentu Handlu USA dotyczącym transferu danych osobowych z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma C Space otrzymała certyfikat Departamentu Handlu, potwierdzający zgodność z następującymi wymogami Zasad Tarczy prywatności: powiadomienie, wybór, odpowiedzialność za dalsze przesyłanie danych, bezpieczeństwo, integralność danych, ograniczenie celu, dostęp, rekurs, egzekucja i odpowiedzialność. W razie sprzeczności pomiędzy naszymi Zasadami prywatności a zasadami Tarczy prywatności, zasady Tarczy prywatności mają znaczenie rozstrzygające. Firma C Space podejmuje adekwatne i odpowiednie kroki w celu ochrony Danych osobowych Konsumentów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie są obecne podczas przetwarzania i jakie wynikają z charakteru Danych osobowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Tarczy prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem, zapraszamy na stronę privacyshield.gov.

Rozwiązywanie sporów

W firmie C Space obowiązują mechanizmy, których celem jest zapewnienie przestrzegania Zasad Tarczy prywatności. Firma C Space przeprowadza coroczną samoocenę swoich praktyk dotyczących ochrony Danych osobowych w celu weryfikacji, czy oświadczenia i twierdzenia, które formułuje na temat praktyk dotyczących Tarczy prywatności są prawdziwe i czy praktyki dotyczące ochrony prywatności firmy C Space zostały wdrożone zgodnie z Zasadami Tarczy prywatności.

Użytkownikom przysługuje prawo składania zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania ich Danych osobowych przez firmę C Space. Firma C Space podejmie odpowiednie kroki, aby naprawić problemy wynikające z rzekomego nieprzestrzegania Zasad Tarczy prywatności. Użytkownicy mogą kontaktować się z firmą C Space ze swoimi uwagami w zakresie praktyk ochrony prywatności Danych osobowych zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

Zgodnie z Zasadami Tarczy prywatności, C Space dołoży wszelkich starań, aby rozwiązywać skargi dotyczące sposobów zbierania lub wykorzystywania Danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub chciałyby złożyć skargę na politykę w zakresie Tarczy prywatności, powinny najpierw skontaktować się z C Space, wysyłając korespondencję na adres [email protected].

Firma C Space zobowiązuje się także do przekazania nierozwiązanych skarg dotyczących Tarczy prywatności do JAMS, niezależnej instytucji ze Stanów Zjednoczonych, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów związanych z JAMS UE-USA oraz Tarcza prywatności Szwajcaria-USA. Usługi JAMS nie wiążą się z żadnymi kosztami dla Państwa. Aby uzyskać więcej informacji i/lub złożyć skargę, zapraszamy na stronę: jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Firma C Space podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu USA (FTC), które mają za zadanie zapewnić zgodność z wymogami Tarcz prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA, określonymi w niniejszych Zasadach.

Jeżeli skarga użytkownika nie zostanie rozpatrzona tymi kanałami, w pewnych okolicznościach użytkownicy będą mieli prawo wystąpić o wiążący arbitraż przed Panelem Tarczy prywatności.

Z kim dzielimy się danymi użytkowników

Firma C Space dzieli się Danymi osobowymi ze swoimi spółkami stowarzyszonymi i zależnymi. Możemy również udostępnić informacje firmom, które z nami współpracują. Firma C Space wymaga, by firmy te wyraziły zgodę na:

a. ograniczenie przetwarzania Danych osobowych wyłącznie do określonych celów wyszczególnionych w zgodzie udzielonej przez użytkownika;
b. zapewnianie tego samego poziomu ochrony Danych osobowych, który jest wymagany przez Zasady Tarczy prywatności; oraz
c. powiadomienie firmy C Space i zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych (lub podjęcie innych stosownych kroków naprawczych) w przypadku, gdy firma uzna, że nie może wywiązać się ze swojego zobowiązania do zapewnienia ochrony Danych osobowych na takim poziomie, jaki wymagany jest Zasadami Tarczy prywatności.

Nie przekazujemy informacji udostępnionych przez użytkowników osobom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych, o ile użytkownik nie wyraził zgody na takie przekazanie.

Możemy udostępnić informacje dotyczące użytkownika biorącego udział w aktywności Społeczności Sponsorowi, dla którego prowadzone jest badanie rynkowe. W większości przypadków, informacje są udostępniane sponsorom społeczności tylko w postaci zagregowanej i anonimowej. W niektórych przypadkach, C Space może udostępnić Dane osobowe użytkownika Sponsorowi Społeczności lub Sponsor może mieć dostęp do tych informacji w Społeczności. W tych przypadkach, Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami prywatności sponsora, których kopia zostanie udostępniona w danej społeczności, jednakże użycie przez sponsora informacji użytkownika będzie zgodne z celami wymienionymi powyżej.

Poza powyższym, możemy wykorzystywać i/lub ujawniać informacje dotyczące użytkowników, w tym ich Dane osobowe, aby egzekwować przestrzeganie i/lub prowadzić dochodzenia dotyczące naruszeń Zasad użytkowania, Umowy członkostwa w społeczności lub niniejszych Zasad prywatności. Chociaż jest to mało prawdopodobne, Dane osobowe mogą również zostać udostępnione rządom, sądom, organom ścigania i agencjom regulacyjnym na mocy prawomocnego orzeczenia w jurysdykcji właściwej dla miejsca zamieszkania użytkownika i/lub przechowywania i/lub przetwarzania jego Danych osobowych. Użytkownik nie może zrezygnować z ujawniania jego Danych osobowych, jeśli ich ujawnienie jest wymagane prawomocnym orzeczeniem.

W jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące dzieci

Strona internetowa C Space nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci, w szczególności te poniżej 16 roku życia i nie gromadzimy świadomie żadnych danych od dzieci. W przypadku, gdy dowiemy się, że poprzez tę Stronę internetową zgromadziliśmy Dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 16 roku życia, usuniemy te dane najszybciej, jak będzie to możliwe. Użytkownicy, którzy podejrzewają, że możemy znajdować się w posiadaniu jakichkolwiek informacji dotyczących dziecka poniżej 16 roku życia proszeni są o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Gromadzimy natomiast informacje dotyczące dzieci poniżej 16 roku życia od ich rodziców, poprzez niektóre spośród naszych Społeczności. Prosimy użytkowników o to, by nie przekazywali nam informacji dotyczących dziecka bez uprzedniego uzyskania zgody jego rodziców. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze będziemy prosić rodzica lub prawnego opiekuna dziecka o zgodę przed gromadzeniem informacji na temat dziecka. W przypadku, gdy dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe dotyczące dziecka poniżej 16 roku życia bez weryfikacji, czy rodzic wydał na to zgodę, usuniemy te dane z naszej bazy danych najszybciej, jak będzie to możliwe.

Możliwości wyboru i prawa użytkowników

Użytkownicy posiadają możliwość podjęcia kilku wyborów dotyczących używania i ujawniania informacji na ich temat.

Informacje dostarczane przez użytkowników: W zakresie gromadzenia przez nas informacji dotyczących użytkowników, jeżeli użytkownik nie chce, byśmy gromadzili jego dane osobowe, prosimy o nieprzesyłanie ich nam. Jeśli użytkownik wysłał już do nas swoje dane i chciałby je przejrzeć, poprawić lub usunąć z naszych rejestrów, prosimy o kontakt z naszym doradcą ds. społeczności lub [email protected].

Pliki cookies: Użytkownicy, którzy chcą wyłączyć pliki cookies mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, by nie akceptowała plików cookies. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć pod tym adresem: aboutcookies.org. Zaznaczamy jednak, że w przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcjonalności i funkcje naszej Strony internetowej mogą być niedostępne, a niektóre strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo.

Informacje udostępniane osobom trzecim:: Użytkownicy mogą również określić, czy ich Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach znacząco odbiegających od celu, dla którego dane te były pierwotnie zgromadzone lub na który użytkownik wyraził później zgodę. W zakresie wymaganym przez Zasady tarczy prywatności, firma C Space uzyskuje zgodę na określone wykorzystywanie i udostępnianie Danych wrażliwych. Użytkownicy mogą skontaktować się z C Space, wykorzystując sposoby opisane poniżej, aby uzyskać informacje nt. sposobów wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych przez firmę. Jeśli firma C Space nie zaproponuje użytkownikowi odpowiedniego wyboru, firma będzie wykorzystywać Dane osobowe wyłącznie w celach, które są tożsame z wymienionymi w niniejszej Polityce.

Prawa mieszkańców EOG

Dodatkowo, jeżeli użytkownik jest mieszkańcem EOG, ma prawo:
• Dowiedzieć się, czy wykorzystujemy jego Dane osobowe, uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych oraz otrzymywać kopie swoich Danych osobowych.
• Wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w każdej chwili bez konsekwencji.
• Uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych i wnieść o ich zmianę lub poprawienie, jeżeli są nieprawidłowe lub niepełne.
• Jeżeli Dane osobowe były gromadzone na podstawie zgody użytkownika, otrzymać przenośną kopię części swoich Danych osobowych, którą będzie mógł przesłać do innego dostawcy.
• Jeżeli użytkownik uzna, że jego Dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niepotrzebne do realizacji naszych celów biznesowych lub jeżeli sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych, ma także prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania jego danych na czas przeprowadzenia przez nas weryfikacji i dochodzenia w związku z jego skargą.
• W pewnych okolicznościach zażądać usunięcia lub zastrzeżenia jego Danych osobowych. Na przykład jeśli firma C Space wykorzystuje Dane osobowe użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody, użytkownik może zażądać usunięcia jego danych w momencie, gdy cofa swoją zgodę na ich wykorzystywanie.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki obchodzimy się z jego Danymi osobowymi proszeni są o kontakt pod adresem [email protected].

Użytkownicy, którzy nie są usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uważają, że przetwarzamy ich Dane osobowe w sposób niezgodny z prawem mogą złożyć skargę do biura ds. danych osobowych (Information Commissioner’s Office) ico.org.uk

Pytania lub uwagi

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące naszych zasad prywatności lub naszych procedur w tym zakresie należy przesyłać na adres [email protected] lub wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

Dla mieszkańców Europy:

Promise Corporation Limited T/A C Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
Bankside 3 90-100 Southwark Street
London, SE1 0SW
United Kingdom

Dla pozostałych użytkowników:

Communispace Corporation d/b/a Space
Attn: Eliza Grzegorczyk
225 Franklin Street, 10th Floor
Boston, Massachusetts 02210
USA


Effective Date: May 12, 2022